Skip to main

Bezbedan dijagnostički pristup Punom parom napred

Prevazilaženje prepreke zaštićenih dijagnostičkih podataka na vozilu.

Sa uvođenjem Bezbednog dijagnostičkog pristupa (SDA), Bosch je lansirao lako i standardizovano rešenje za složene i izazovne promene u dijagnostičkom okruženju.

Iz razloga zaštite elektronike vozila od sajber pretnji i hakovanja, proizvođači vrše ograničavanje pristupa zaštićenim dijagnostičkim podacima. Važno je napomenuti da se obim zaštićenih podataka razlikuje od proizvođača do proizvođača vozila. Suočeni sa sve većom količinom zaštićenih podataka na vozilima, SDA iz Bosch-a pomaže servisima da izvrše potpunu uslugu za svoje klijente. Ukoliko nije omogućen potpun pristup podacima, dijagnostičke mogućnosti su ograničene.

Pokretanje SDA 2021. godine, bila je samo početna tačka. Od tada je porastao broj modela na kojima su dijagnostički podaci zaštićeni. SDA se kontinuirano širi (broj brendova i proizvođača).

SDA strategija

Punom parom napred uz bezbedan dijagnostički pristup iz Bosch-a

Od 2021, Bosch bezbedan dijagnostički pristup (SDA) je omogućio da radionice mogu da koriste punu brzinu kada je u pitanju opsežan dijagnostički rad na vozilima sa zaštićenim pristupom. Pokrivenost brendova nastavlja da raste. Naš pregled pokazuje koji su brendovi do sada integrisani u standardizovano rešenje i kako će se to nastaviti.

 • Audi
 • Cupra
 • Skoda
 • Volkswagen
 • Seat

 • Abarth
 • Alfa Romeo
 • Chrysler
 • Dodge/RAM
 • Fiat
 • Jeep
 • Lancia

 • Mercedes-Benz

 • Ford
 • Porsche

 • Dacia
 • Renault

 • Hyundai
 • Kia

 • Volvo

 • Nissan
 • Polestar
 • Subaru

Jedan ključ za mnoga vrata

Bezbedan dijagnostički pristup (SDA) je glavno rešenje za spajanje i standardizaciju mnoštva pojedinačnih rešenja koje nude proizvođači vozila za zaštitu dijagnostičkih podataka. Potrebne korake autentifikacije određuju proizvođači vozila i mogu se razlikovati. ESI[tronic] ukazuje korisniku na neophodne korake na pravim mestima i vodi ga kroz proces brzo i lako. Korisnik ne mora da bude upoznat sa pojedinačnim koracima procesa i koracima specifičnim za proizvođača.

SingleKey ID

Prijavite se preko SingleKey ID-a

 • Jednokratna registracija 
 • Prijava sa e-mail adresom i lozinkom
 • Jedna lična identifikacija - mnoge mogućnosti:
  • Pogodan pristup web lokacijama, prodavnicama, aplikacijama
  • i uslugama raznih partnerskih kompanija.
Prijava u dva koraka

Prijava u dva koraka

Neki proizvođači vozila zahtevaju dodatni korak autentifikacije pored prijave sa ličnim SingleKey ID-om. ESI[tronic] obaveštava korisnika o tome i objašnjava šta je potrebno da se uradi.

Dvofaktorska autentifikacija (2FA) Unošenje numeričkog koda u ESI[tronic], koji se prikazuje korisniku na njegovom pametnom telefonu/tabletu u aplikaciji 2FA.

Automatska prijava

Automatska prijava

Upotreba SDA rešenja za ove brendove ne zahteva nikakve posebne procesne korake. Zbog tehničkog rešenja, ni registracija sa SingleKey ID-om nije potrebna.

ESI[tronic]

SDA obezbeđuje pristup koji je sve veći i koji je standardan u svim ESI[tronic] paketima (Diagnostic, Advanced i Master).

Bez pristupa zaštićenim podacima na vozilu, možda više neće biti moguće da mnoge radionice obavljaju sve poslove neophodne za kompletan servis vozila.

Kao deo ESI[tronic] dijagnostičkog softvera, centralna, integrisana i standardizovana funkcija obezbeđuje brz, jednostavan pristup bezbednim podacima na vozilima za različite proizvođače i modele vozila, a Bosch ih kontinuirano proširuje.

YouTube
Video se ne može prikazati bez vašeg pristanka