Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Servis klima-uređaja

Proizvodi (8)
ACS 653

ACS 653 jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R134a

S P00 000 135

ACS 653 je novi standard za jedinice za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R134a. Namenjen za putnička i komercijalna vozila, ACS 653 je potpuno automatski sistem kompatibilan sa hibridnim i električnim vozilima.

ACS 663

ACS 663 jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R1234yf

S P00 000 132

ACS 663 je novi standard za jedinice za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R134a. Namenjen za putnička i komercijalna vozila, ACS 663 je potpuno automatski sistem kompatibilan sa hibridnim i električnim vozilima.

ACS 753 Andiamo

ACS 753 - jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R134a

S P00 000 110

Jednostavnije održavanje i popravke R134a sistema klimatizacije sa inovativnom, pouzdanom ACS 753 servisnom jedinicom. Ugrađena vakuum pumpa kapaciteta 170 l/min i rezervoar rashladnog fluida zapremine 22 litara.

ACS 763 Andiamo

ACS 763 - jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R1234yf

S P00 000 113

ACS 763 jedinica za održavanje i popravku klima-uređaja je inovativno i pouzdano servisno rešenje. Pored standardnih i obaveznih funkcija ima opcionu analizu rashladnog sredstva i rezervoar rashladnog sredstva zapremine 22 litara.

ACS 863

ACS 863 - jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R1234yf i integrisanom identifikacijom rashladnog sredstva

S P00 000 112

ACS 863 jedinica za održavanje i popravku klima-uređaja je inovativno i pouzdano servisno rešenje. Pored standardnih i obaveznih funkcija ima ugrađenu analizu rashladnog sredstva i rezervoar rashladnog sredstva zapremine 22 litara.

ACS 810

ACS 810 – jedinica za servisiranje klima-uređaja u teškim radnim uslovima

S P00 000 003

Robusna, automatska jedinica za servisiranje klima-uređaja posebno namenjena za rad na svim komercijalnim vozilima, kamionima i autobusima sa sistemima sa rashladnim fluidom R134a.

Klimatizacija

ACS 511 – jedinica za servisiranje klima-uređaja sa rashladnim fluidom R134a

S P00 000 081

Potpuno automatska jedinica za servisiranje klima-uređaja za vozila sa R134a rashladnim fluidom. ACS 511 ima rezervoar rashladnog sredstva kapaciteta 10 litara i vakuum pumpu kapaciteta 70 l/min.

ACS 611

ACS 611 – jedinica za servisiranje klima-uređajasa rashladnim fluidom R134a

S P00 000 082

Potpuno automatska jedinica za održavanje i popravke klima-uređaja u vozilima sa rashladnim sredstvom R1234yf. ACS 661 ima ugrađenu vakuum pumpu kapaciteta 170 l/min.