Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Kalibracija naprednih sistema za pomoć vozaču

Proizvodi (5)
DAS1000

DAS 1000 3D – Dijagnostička oprema u skladu sa standardima VW grupe

1 692 000 011

Dijagnostička oprema u skladu sa standardima Volkswagen grupe za izvođenje preciznog održavanja i podešavanja naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) za vozila VW grupe.

DAS_VAS6430 Mercedes

SCT 1415 S2 – Merna šina za kalibraciju ADAS sistema

1 690 380 100

Univerzalna dijagnostička oprema za izvođenje preciznog održavanja i podešavanja različitih naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) u skladu sa standardima Volkswagen grupe i brojnih drugih proizvođača vozila.

SCT 415_224

SCT 415 – Nosač sa metama za kalibraciju prednje kamere

1 690 380 120

Kalibracija naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) na vozilima proizvođača vozila iz Evrope, Japana i Koreje, bez vozila VW grupe.

SCT 815

SCT 815 – Kalibracija radar modula za vozila Kia, Hyundai, Mazda, Toyota/Lexus i Honda

0 684 300 106

Ugaoni reflektor i nosač za kalibraciju radar modula nudi brz postupak podešavanja pomoću laserske tehnologije.

test

Kalibracione mete

Pojedinačne mete, kompleti i startni paketi: Kalibracija sistema za pomoć pri zadržavanju kolovozne trake i automatskih sistema za kočenje u slučaju nužde za vozila različitih proizvođača.