Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

DAS 3000 S10 – Univerzalni kompjuterski kontrolisan uređaj za kalibraciju i podešavanje (pozicioniranje u odnosu na pravac kretanja vozila)

0 684 300 108

DAS 3000 S10 sa VW tablom za kalibraciju prednje kamere
DAS 3000 S10 sa VW tablom za kalibraciju prednje kamere
DAS 3000 S10 sa integrisanim Multi-Target-Shop ormarićem
DAS 3000 S10 sa integrisanim Multi-Target-Shop ormarićem
DAS 3000 S10 obim isporuke uključuje pomoćni alat za merenje udaljenosti
DAS 3000 S10 obim isporuke uključuje pomoćni alat za merenje udaljenosti
Merna traka za precizno pozicioniranje odgovarajućih tabli za različita vozila
Merna traka za precizno pozicioniranje odgovarajućih tabli za različita vozila
Podešavanje ugla nagiba
Podešavanje ugla nagiba
  • DAS 3000 S10 sa VW tablom za kalibraciju prednje kamere
  • DAS 3000 S10 sa integrisanim Multi-Target-Shop ormarićem
  • DAS 3000 S10 obim isporuke uključuje pomoćni alat za merenje udaljenosti
  • Merna traka za precizno pozicioniranje odgovarajućih tabli za različita vozila
  • Podešavanje ugla nagiba

U skladu sa zahtevima proizvođača vozila senzori naprednog sistema pomoći vozaču moraju biti podešavani i precizno kalibrisani i nakon popravki izazvanih sudarima kao i kada su u pitanju redovno održavanje i popravke sistema.

DAS 3000 S10 omogućuje preciznu kalibraciju prednje kamere.

Sa brzim podešavanjem, inovativnim multifunkcionalnim postoljem, uređajem koji je robustan i kojim se lako upravlja i širokim izborom podesivih kalibracionih tabli, DAS 3000 je pogodan za višestruke primene u radionici. Bosch dijagnostički alati kao i dijagnostički softver ESI[tronic] 2.0 Online u kombinaciji sa DAS 3000 obezbeđuju ispravnu kalibraciju aktivnog tempomata (ACC), upozorenja na prednji sudar (FCW) i sistema za odžavanje vozila u voznoj traci (LDW/LKA).

Povezani proizvodi (3)