Skip to main

Bosch eXchange Za ekonomične popravke na vozilima

Visokokvalitetna rešenja za popravke vozila po pristupačnoj ceni. Dobar odnos cene i kvaliteta je traženiji nego ikada, i to ne samo za starija vozila. Ali kako se to može postići bez ugrožavanja kvaliteta? Bosch eXchange pruža odgovor.

Ispitivanje rotora

Visok kvalitet i pouzdanost

Zahvaljujući sveobuhvatnom Bosch eXchange programu, popravka vozila postaje faktor uspeha za auto-servise. Bosch eXchange proizvodi se tretiraju u skladu sa istim standardim koji se primenjuju za originalne delove i moraju da prođu stroge funkcionalne i kvalitativne provere. Time se obezbeđuju visok kvalitet i pouzdanost po nižim cenama, uz isti garantni rok kakav važi i za ostale delove. Na ovaj način, servisi mogu da pripreme atraktivnije ponude ekonomičnih popravki za svoje klijente.

BX grupa

Sveobuhvatni eXchange program

Program Bosch eXchange delom uključuje serijski reparirane proizvode. Međutim, kako bi se ponudio sveobuhvatan program sa velikom tržišnom pokrivenošću i mogućnostima isporuke, program se po potrebi dopunjava i novim delovima iz proizvodnje. Stoga, kompanija Bosch pruža ažuriran program koji se neprekidno razvija kako bi se zadovoljile potrebe servisa i njihovih klijenata.

Dizel sistemi za ubrizgavanje
 • Common rail injektori i pumpe visokog pritiska
 • Sistemi jediničnog ubrizgavanja
 • Sistemi jediničnih pumpi
 • Linijske pumpe za ubrizgavanje
 • Denoxtronic napojni moduli
 • CP4 glave cilindra
 • Kombinacije držača i dizni
 • Injektori i pumpe visokog pritiska za velike motore
 • PSG5/DMV za rotacione pumpe
Anlaseri i alternatori
 • Anlaseri
 • Alternatori
Sistemi za upravljanje
 • Servo pumpe
 • Hidraulički sistemi za upravljanje
 • Električni sistemi za upravljanje
 • Radni cilindri
Kočione čeljusti
 • Univerzalni asortiman za najčešća putnička vozila
Upravljanje motorom
 • Protokomeri
 • Razvodnici paljenja

Sertifikovana serijska reparacija

Serijska reparacija Bosch eXchange proizvoda vrši se u sertifikovanim fabrikama. Na taj način se čitav proces industrijske reparacije izvodi u skladu sa strogim standardima koji se primenjuju i na delovima za prvu ugradnju. Sve potrošne komponente u repariranim proizvodima sistematski se zamenjuju delovima vrhunskog kvaliteta, odobrenim od strane kompanije Bosch. Ostale komponente se detaljno proveravaju kako bi se osiguralo da se nalaze u okviru dopuštenih odstupanja. Ako se pokaže da je potrebno, oni se takođe repariraju ili zamenjuju novim delovima. Time se osigurava visok kvalitet i pouzdanost serijski repariranih eXchange proizvoda kompanije Bosch.

Grafički proces BX reparacije
Proces industrijske reparacije
Zahvaljujući reparaciji starih delova, Bosch je uštedeo oko

3.100 tona

različitih metala* tokom 2019.

Preračunato u CO2 ekvivalente (CO2e) to iznosi oko 8.600 tona. To je približno količina koja bi nastala u procesu proizvodnje novih metalnih delova od nule. Potrebno je oko 680.000 stabala bukve da apsorbuje ovoliku količinu CO2 svake godine. (*naša procena, 2019.)

Zaštita životne sredine
Bosch eXchange – čuva životnu sredinu i štedi resurse

Odgovornost i održivost

BX cirkularna ekonomija

Ponovna upotreba proizvoda podržava održivo korišćenje prirodnih resursa. Zahvaljujući ekonomičnim popravkama vozila sa proizvodima Bosch eXchange i povezanom vraćanju starih delova, servisi, zajedno sa kompanijom Bosch, daju značajan doprinos cirkularnoj ekonomiji.

Pored Bosch eXchange programa, Bosch takođe nudi i 1:1 reparaciju za klasične proizvode, kao i Servis za popravke elektronskih komponenti na vozilu i oko njega.

Prednosti

Odličan odnos cene i performansi

Sa cenom koja je 30% povoljnija u odnosu na uporedive proizvode iz programa novih proizvoda, proizvodi Bosch eXchange predstavljaju optimalno rešenje za ekonomične popravke – i sve to sa istim uslovima garancije.

Jednostavan povrat starih delova

Bosch eXchange se oslanja na izvanredan kvalitet – kako za eXchange delove, tako i za proces povrata starih delova. Proces povrata starih delova preko usluge CoremanNet sistema je jednostavan i lak - uključujući i transparentno praćenje stanja vrednosti kaucija.

www.coremannet.com

Pokreću nas mogućnosti – brošura

Preuzimanje

Bosch eXchange
Rešenja zasnovana na vrednosti