Skip to main

Bosch Connected Repair

Zahvaljujući Bosch Connected Repair-u, automobilske radionice mogu umrežiti različite uređaje za testiranje. Usluge se mogu definisati sa klijentom na prijemu i odmah automatski poslati na uređaje unutar radionice. Inteligentna identifikacija vozila se odvija samo jednom. Ovo štedi vreme vašim tehničarima i smanjuje rizik od grešaka. Svi radni koraci se snimaju digitalno, čineći radioničke procese efikasnim i omogućavajući vašim zaposlenima da imaju uvid u trenutni status svake usluge u sistemu. Ovo umrežavanje znači da ništa ne stoji na putu nesmetanog toka posla.

Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.

Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.

Bosch Connected Repair

Bosch Connected Repair

Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.
Bosch Connected Repair

Efikasnija i profitabilnija radionica sa Bosch Connected Repair koji digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.

Bosch Connected Repair povezuje ispitnu opremu i prijemno odeljenje za bržu realizaciju procesa u radionici. Zadaci servisiranja se definišu direktno na prijemu zajedno sa klijentom i odmah prenose na opremu u radionici, dok tehničari brzo i efikasno realizuju svoje zadatke. Identifikacija vozila se vrši samo jednom pa tehničari mogu da se posvete svojim zadacima. Svi rezultati, čak i slike, se elektronski dokumentuju, te vraćaju i čuvaju na lokalno instaliranom serveru.

Svi povezani članovi osoblja mogu lako i istovremeno da vide aktuelni raspored u radionici i status svakog posla.

Upotreba Bosch Connected Repair omogućava manji utrošak vremena za rad na svakom vozilu, što sa druge strane omogućava obavljanje više poslova u radionici svakog dana.

Bosch Connected Repair rešenje u "oblaku"

Bosch Connected Repair rešenje u "oblaku"
Karakteristike i prednosti Bosch Connected Repair-a

Sa lansiranjem Bosch Connected Repair rešenja u "oblaku", usluga je sada još praktičnija i čini lokalne servere suvišnim, tako da radionice mogu dodatno pojednostaviti svoje radne tokove i povećati efikasnost.

Oprema za radionicu i dijagnostički softver Esitronic komuniciraju direktno sa Bosch onlajn serverima, gde se svi podaci o klijentima čuvaju na bezbedan način i može im se pristupiti bilo kada i bilo gde. Odgovorno rukovanje ličnim podacima u skladu sa zakonskim zahtevima je glavni prioritet za Bosch. Za radionicu, to znači da se zaposleni mogu u potpunosti koncentrisati na svoj svakodnevni posao.

Bosch Connected Repair Online

Bosch Connected Repair Online
Uz dodatnu licencu za Bosch Connected Repair Online imate mogućnost da se povežete sa svim budućim sistemima za povezivanje sa distributerima delova zasnovanim na oblaku.

Dodatno poboljšajte efikasnost i profitabilnost vaše radionice nadogradnjom sa Bosch Connected Repair Online. Iskoristite sve postojeće funkcionalnosti Bosch Connected Repair plus novu mogućnost povezivanja sa svim budućim sistemima za povezivanje sa distributerima delova zasnovanim na oblaku.

Više informacija

YouTube
Video se ne može prikazati bez vašeg pristanka

Video: Bosch Connected Repair je softver koji povezuje opremu u radionici sa podacima o vozilu i popravkama.

  • Inteligentna identifikacija vozila za svu povezanu opremu: Uštedite vreme i smanjite greške 
  • Jednostavan pristup prethodnim rezultatima testa: Za bržu i potpuniju sliku istorije servisiranja i održavanja vozila 
  • Uključite fotografije u izveštaje: Za bolji, transparentniji dijalog sa klijentima, što dovodi do većeg zadovoljstva i lojalnosti klijenata 
  • Kompletan radni nalog dostupan na svakoj radnoj stanici: Status vozila i napredak procesa popravke su jasni i vidljivi u svakom trenutku 
  • Digitalna integracija radioničkih zadataka: omogućeno pojednostavljenje procesa i ušteda vremena od oko 10 minuta po vozilu 
  • Tačni i ažurni podaci uvek pri ruci: Za brzinu i efikasnost 
  • Povežite se sa svim budućim Bosch Connected Repair Online: budite spremni za budućnost 
  • Povežite se sa Bosch Cloud uslugama: ne trošite više vreme na zaštitu podataka i bezbednost podataka. 
  • Više nije potrebna lokalna serverska infrastruktura uz Bosch Connected Repair rešenje "u oblaku": za smanjenje troškova i uštedu vremena.
Brošura (PDF)
Centar za pomoć
Priručnici, ažuriranja i informacije