Skip to main

Obaveštenje o zaštiti podataka

Politika privatnosti Bosch Grupe

Obaveštenje o zaštiti podataka

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje o privatnosti, jer sadrži važne informacije o tome ko smo, kako i zašto prikupljamo, skladištimo, koristimo i delimo lične podatke, vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima i kako možete da nas kontaktirate u slučaju žalbe.

Politika privatnosti Bosch Grupe

Obaveštenje o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u daljem tekstu „Bosch„ ili „Mi“ ili „Nama“) želi vam dobrodošlicu na svoje internet stranice i mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedničkim imenom „Onlajn ponude“). Zahvaljujemo vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade ličnih podataka, kao i bezbednost svih poslovnih podataka, su nam veoma važni. Svi obrađeni lični podaci prikupljeni su tokom vaše posete našim Onlajn ponudama, u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija obuhvaćeni su našom korporativnom politikom.

Rukovalac

Bosch je rukovalac odgovoran za obradu vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su sledeći:

Robert Bosch d.o.o.
Omladinskih brigada 90e
11070 Beograd
SRBIJA

E-mail: contact@rs.bosch.com
Telefon: +381 11 2052 600

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

Kategorije podataka koje se obrađuju

Sledeće kategorije podataka se obrađuju:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, IP adresa)
 • Istorija posetilaca

Principi

Lični podaci uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i podatke za plaćanje, koji odražavaju identitet lica.

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to postoji pravni osnov ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje ličnih podataka, npr. posredstvom registracije.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Mi, kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo; obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Pružanje ovih Onlajn ponuda (Pravni osnov: Naš opravdani interes za direktni marketing, u meri u kojoj je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti konkurencije).
 • Rešavanje pitanja prekida usluga, kao i iz sigurnosnih razloga.(Pravni osnov: Ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i opravdani interes za rešavanje problema u prekidu usluga, kao i za zaštitu naših ponuda).

Datoteke evidencije (Log files)

Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije (log files).

Datoteke evidencije čuvamo tokom kraćeg perioda kako bismo utvrdili prekide u pružanju usluga i iz bezbednosnih razloga (npr. da istražimo pokušaje napada) na period od 30 dana i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

Datoteke evidencije se takođe koriste za potrebe analize (bez IP adrese ili bez celokupne IP adrese). Takođe pogledajte i modul web analiza.

U datotekama evidencije se naročito čuvaju sledeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja se koristi za pristupanje Onlajn ponudi;
 • Internet adresa stranice sa koje ste pristupili Onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);
 • Naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristupanje Onlajn ponudi;
 • Naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;
 • Datum i vreme, kao i trajanje pozivanja podataka;
 • Količina prenetih podataka;
 • Informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i informacije o instaliranim proširenjima (add-on, npr. Flash Player);
 • kod http statusa (npr. „Zahtev uspešan“ ili „Zahtevana datoteka nije pronađena“).

Deca

Ova Onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

Prenos podataka

Prenos podataka drugim rukovaocima

U principu, vaši lični podaci prosleđuju se drugim rukovaocima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Detalji o pravnim osnovama mogu se pronaći u odeljku - Svrhe obrade i pravni osnov. Treća lica mogu takođe da budu druge kompanije iz Bosch grupe. Kada se podaci prenose trećim licima na osnovu opravdanog interesa, to je objašnjeno u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim rukovaocima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga.

Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što su prodaja i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge kontakt centra. Takve pružaoce usluga pažljivo smo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Svi pružaoci usluga su dužni da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga takođe mogu da budu i druge kompanije iz Bosch Grupe.

Trajanje skladištenja; periodi čuvanja

U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših Onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo opravdan interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo opravdan interes da šaljemo marketinške materijale putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše lične podatke, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).

Tombole ili kampanje s popustom

U slučaju da učestvujete u nekoj od naših tombola ili kampanja sa popustom, koristimo vaše podatke da bismo vas obavestili o bilo kojoj osvojenoj nagradi i u svrhu oglašavanja naših proizvoda u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom ili onoliko koliko ste vi pristali. Informacije o tombolama ili kampanjama sa popustima mogu se naći u odgovarajućim uslovima učešća.

Korišćenje kolačića

Opšte

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru kada pristupite Onlajn ponudi. Kada sledeći put pristupite ovoj Onlajn ponudi, vaš pretraživač vraća sadržaj kolačića odgovarajućem prodavcu i tako omogućava ponovnu identifikaciju terminalnog uređaja. Čitanje kolačića nam omogućava da optimalno dizajniramo našu Onlajn ponudu za vas, a vama olakšava korišćenje Onlajn ponude.

Deaktivacija i brisanje kolačića

Kada posetite naše internet stranice, pojavljuje se prozor sa obaveštenjem o kolačićima u kojem se traži da se izjasnite da li želite da omogućite postavljanje kolačića sa naše stranice ili želite da ih deaktivirate u podešavanjima.

Ako odlučite da blokirate kolačiće, u vaš pretraživač se postavlja kolačić za odbijanje saglasnosti. Ovaj kolačić služi isključivo za dodelu vašeg prigovora. Deaktivacija kolačića može da onesposobi pojedine funkcije naših internet stranica. Imajte na umu da se kolačić za odbijanje saglasnosti može, iz tehničkih razloga, postaviti samo za aktuelni pretraživač. U slučaju da obrišete kolačiće ili koristite drugi pretraživač ili drugi terminalni uređaj, ponovo morate da odbijete saglasnost.

Podešavanja koja izaberete se ne odnose na kolačiće koji se postavljaju kada posetite internet stranice trećih lica koje obezbeđuju drugi pružaoci.

Vaš pretraživač omogućava vam da obrišete bilo koje kolačiće u bilo kom trenutku. Ako želite to da uradite, pogledajte odeljak za pomoć u vašem pretraživaču. Međutim, to može da dovede do situacije da pojedine funkcije više nisu dostupne.

Pored toga, možete da upravljate sa kolačićima i da deaktivirate korišćenje kolačića treće strane preko sledeće internet stranice: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

S obzirom na to da mi ne upravljamo ovom internet stranicom, nismo odgovorni i ne možemo da utičemo na sadržaj i dostupnost ove stranice.

Pregled kolačića koje koristimo

U ovom odeljku možete da pronađete pregled kolačića koje koristimo.

Razlikujemo kolačiće koji su neophodni za tehničke funkcije mrežne usluge, ali kolačiće i mehanizme praćenja koji nisu neophodni za tehničku funkciju mrežne usluge.

Apsolutno neophodni kolačići

Određeni kolačići su neophodni kako bi naše Onlajn ponude bile bezbedne. Ova kategorija uključuje, na primer:

 • Kolačiće koji identifikuju ili proveravaju identitet naših korisnika;
 • Kolačići koji privremeno beleže određene unose korisnika (npr. sadržaj korpe za kupovinu ili onlajn obrasca);
 • Kolačići koji čuvaju određene preferencije korisnika (npr. podešavanja za pretraživanje ili jezik);
 • Kolačići koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila reprodukcija video ili audio sadržaja bez problema.

Analitički kolačići

Koristimo analitičke kolačiće za beleženje ponašanja (npr. reklamni baneri na koje je korisnik kliknuo, upiti za pretraživanje) naših korisnika i za njihovu statističku ocenu.

Kolačići za konverziju

Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačiće na vaš računar („kolačiće za konverziju“) u slučaju da ste došli na našu internet stranicu preko reklame odgovarajućeg partnera. Ovi kolačići generalno prestaju da važe posle 30 dana. U slučaju da kolačić još uvek nije istekao, mi i odgovarajući partner za praćenje konverzije možemo da vidimo da je odgovarajući korisnik kliknuo na reklamu i da je preusmeren na našu stranicu. Informacije prikupljene posredstvom kolačića za konverziju se koriste za kreiranje statistike o konverziji i za utvrđivanje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije.

Kolačići za praćenje u vezi sa dodacima za društvene mreže

Neke stranice u našoj Onlajn ponudi uključuju sadržaje i usluge drugih pružaoca (npr. Fejsbuk, Tviter) koji mogu da koriste kolačiće i aktivne komponente. Mi ne možemo da utičemo na obradu podataka koju vrše takvi pružaoci. Za više informacija o dodacima za društvene mreže, pogledajte odeljak Dodaci za društvene mreže.

Molimo vas da imate na umu da prilikom primene alata eventualno može da dođe do davanja vaših podataka primaocima izvan EEP, u kojima ne postoji primeren nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (npr. SAD). Pojedinosti o ovome možete da pronađete u sledećim opisima pojedinačnih marketinških alata.

 • Google Analytics Ponuđač: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SADFunkcija: analiza ponašanja korisnika (pozivanje strana, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje pseudonimnih korisničkih profila na osnovu informacija o različitim uređajima prijavljenih Google korisnika (praćenje na različitim uređajima), proširivanje pseudonimnih korisničkih podataka informacijama specifične ciljne grupe koju pruža Google, preusmeravanje, UX – testing, praćenje konverzija i preusmeravanje u saradnji sa Google Adds.
 • Google Tag Manager: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Funkcija: Administracija tagova veb stranica putem korisničkog interfejsa, integracija programskih kodova na naše stranice.
 • Novi Relic pretraživač
  Dobavljač: Nev Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisko, CA 94105, SAD
  Funkcija: U svrhu praćenja korisničkog iskustva i rešavanja problema ili pritužbi kupaca, potreban je prenos vaših ličnih podataka na gore navedenog rukovaoca.

Dodaci za društvene mreže (Social plugins)

U našim Onlajn ponudama koristimo takozvane dodatke za društvene mreže sa različitih društvenih mreža. Oni su pojedinačno opisani u ovom odeljku.

Kada koristite dodatke, vaš internet pretraživač kreira direktnu vezu ka serveru odgovarajuće društvene mreže. Na taj način, odgovarajući pružalac prima informacije kojima je vaš internet pretraživač pristupio na određenoj stranici naših Onlajn ponuda - čak i kada nemate korisnički nalog kod ovog pružaoca ili trenutno niste prijavljeni na svoj nalog. Datoteke evidencije (uključujući i IP adresu) se, u ovom slučaju, direktno prenose sa vašeg internet pretraživača na server odgovarajućeg pružaoca i mogu tamo da se čuvaju. Pružalac ili njegov server mogu da se nalaze izvan EU ili EEP (npr. u Sjedinjenim Američkim Državama).

Dodaci su samostalne ekstenzije pružalaca društvenih mreža. Iz ovog razloga ne možemo da utičemo na obim podataka koje oni prikupljaju i čuvaju.

Svrha i obim prikupljanja, nastavak obrade i korišćenja podataka od strane društvene mreže, kao i odgovarajuća prava i opcije za podešavanje koje štite vašu privatnost mogu se pronaći u obaveštenju o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže.

U slučaju da ne želite da pružaoci društvenih mreža primaju i, po potrebi, čuvaju ili koriste podatke, ne treba da koristite odgovarajuće dodatne komponente.

Korišćenjem takozvanog rešenja sa dva klika (koje pruža Heise Medien GmbH & Co. KG), mi vas štitimo tokom poseta našim internet stranicama od podrazumevanog evidentiranja i obrađivanja od strane pružaoca društvenih mreža. Kada na našim internet stranicama koristite stranicu koja sadrži takve dodatke, oni su inicijalno deaktivirani. Tek kada kliknete na odgovarajući taster, dodaci postaju aktivni.

Dodatne komponente za Fejsbuk

Fejsbuk je servis dostupan na www.facebook.com koji pruža kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (SAD), i na www.facebook.com koji pruža kompanija Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Irska) („Facebook"). Pogledajte pregled dodatnih komponenti za Fejsbuk i njihov izgled ovde: http://developers.facebook.com/plugins; pronađite informacije o zaštiti podataka na Fejsbuku ovde: http://www.facebook.com/policy.php.

Društvena prijava (prijavljivanje preko društvenih mreža)

Nudimo vam mogućnost da se prijavite na naše Onlajn ponude preko takozvanih „social sign-ins“, naloga na društvenim mrežama kao što su Fejsbuk Konekt (Facebook Connect) i Tviter (X).

Kako biste se registrovali, preusmereni ste na stranicu odgovarajuće društvene mreže na kojoj se možete prijaviti sa svojim podacima. To znači da je vaš nalog na odgovarajućoj mreži povezan sa našim servisom. Kada to uradite, informacije sa vašeg javnog profila, vaša adresa e-pošte i identifikacione oznake vaših prijatelja na mreži, kao i, po potrebi, dodatni podaci, prenose se nama preko društvene mreže.

Sa druge strane, društvena mreža korišćena za registraciju dobija vaš status prijave, informacije o pretraživaču i vašu IP adresu. Pružalac društvene mreže ili njegov server mogu da se nalaze izvan EU ili EEP (npr. u Sjedinjenim Američkim Državama).

Ako ne želite da dođe do razmene podataka između nas i servisa za društvene mreže, prijavite se preko sopstvenog servisa za prijavljivanje umesto servisa za društvene mreže.

Jutjub (YouTube)

Ova onlajn ponuda koristi YouTube video platformu koju pruža kompanija Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republika Irska („YouTube “). YouTube je platforma koja omogućava reprodukciju audio i video datoteka.

Da bi se poboljšala zaštita vaših podataka kada posećujete naš vebsajt, YouTube sadržaj je integrisan sa stranicama u „modu unapređene privatnosti“.

To znači da će se video učitati, odnosno da će se konekcija sa YouTube-om uspostaviti, uključujući prenos podataka, tek po aktivaciji odgovarajućeg modula (plug-in). Ako se modul aktivira, podaci će se takođe preneti na YouTube i biće kontaktirana Google DoubleClick mreža za oglašavanje. Ovo može inicirati i druge operacije obrade podataka nad kojima nemamo kontrolu. Ako se učita YouTube video, kolačići (cookies) se takođe koriste.

Dodatne informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, o daljoj obradi i korišćenju podataka od strane YouTube-a, o mogućim prenosima ličnih podataka u treće zemlje kao što su SAD, o vašim pravima i mogućnostima u vezi zaštite podataka koji su vam na raspolaganju, možete pronaći u Politici privatnosti YouTube-a.“

Eksterni linkovi

Naše Onlajn ponude mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica - pružalaca koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi više ne utičemo na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka potencijalno prenetih klikom na link ka trećem licu (kao što su IP adresa ili URL stranice na kojoj se link nalazi) jer je ponašanje trećih lica van naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu ličnih podataka od strane trećih lica.

Bezbednost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime dužni su da čuvaju poverljivost i da poštuju važeće zakone o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti, te kako bismo zaštitili vaše podatke kojima administriramo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

Prava korisnika

Za sprovođenje vaših prava, molimo da koristite podatke date u odeljku Kontakt. Pri tome imajte u vidu da je moguća nedvosmislena identifikacija vaše ličnosti.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši lični podaci obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim ličnim podacima.

Pravo na ispravku i brisanje:

Imate pravo da ispravite netačne lične podatke o sebi bez neopravdanog odlaganja sa naše strane. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uključujući i kroz davanje dopunskih izjava.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo ili koje podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ako pristup takvim podacima nije neophodan, obrada takvih podataka je ograničena (pogledati u nastavku).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo da zahtevate - u meri u kojoj su zakonski zahtevi ispunjeni - da obrada vaših podataka bude ograničena.

Prigovor na obradu podataka:

Imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka sa naše strane u bilo kom trenutku. Mi više nećemo obrađivati lične podatke osim u slučaju da iz razloga poštovanja pravnih zahteva predočimo da postoje dokazivi razlozi za dalju obradu koji prevazilaze naše interese, prava i slobode ili za potrebe utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Prigovor na direktni marketing:

Pored toga, možete u svakom trenutku da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Prigovor na obradu podataka po pravnom osnovu „opravdani interes“:

Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, u meri u kojoj je to zasnovano na opravdanom interesu. Tada ćemo prestati sa obradom vaših podataka, ukoliko ne predočimo neoborive legitimne osnove zasnovane na pravnim zahtevima koje poništavaju vaše pravo.

Prenosivost podataka:

Imate pravo da primite podatke koje ste nam pružili u strukturnom, često korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili - ako je tehnički izvodivo - da zahtevate da prenesemo takve podatke trećem licu.

Pravo na prigovor nadzornom organu:

Imate pravo da uložite prigovor nadzornom organu. Možete da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan prema vašem mestu prebivališta ili prema vašoj državi prebivališta ili nadzornom organu koji je nadležan za nas. To je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15
11120 Beograd
Srbija

E-mail: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379

Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka ako je to potrebno usled tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu našeg obaveštenja o zaštiti podataka shodno tome. Stoga se pobrinite da koristite važeću verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka, jer isto podleže izmenama.

Kontakt

U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo da nas pronađete na adresi navedenoj u odeljku „Rukovalac“.

Kako biste potvrdili svoja prava, za povrede zaštite podataka, kao i za predloge i primedbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka, preporučujemo vam da se obratite predstavniku grupe zaduženom za zaštitu podataka:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)
Robert Bosch d.o.o.
Dositejeva 37
22310 Šimanovci
SERBIA (Srbija)

ili

DPO.Serbia@bosch.com

Datum stupanja na snagu: 15.07.2021.