Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

KTS 560 - Modul za ECU dijagnostiku za vozila sa ugrađenim multimetrom

0 684 400 560

KTS 560
Obim isporuke
Obim isporuke
  • KTS 560
  • Obim isporuke

Brojne inovativne mogućnosti KTS 560 dijagnostičkog modula će ubrzati rad i potencijal radionice.

Napredni PassThru interfejs modula omogućava lako reprogramiranje elektronskih upravljačkih jedinica povezivanjem sa serverom proizvođača vozila. Zahvaljujući mogućnosti da vrši paralelnu dijagnostiku modul može da komunicira sa do tri CAN i K-Line interfejsa istovremeno - što dovodi do bržeg rada i povećane produktivnosti.

Povezani proizvodi (2)