Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

KTS 590 - Modul za ECU dijagnostiku za vozila koja su u prodaji i koja će se tek naći na tržištu, sa ugrađenim multimetrom i osciloskopom

0 684 400 590

KTS 590
KTS 590 portovi i priključci
Obim isporuke
Obim isporuke
  • KTS 590
  • KTS 590 portovi i priključci
  • Obim isporuke

KTS 590 modul pruža mogućnost napredne ECU dijagnostike za vozila sa interfejsom zasnovanim na Ethernet tehnologiji (DoIP – dijagnostika preko internet protokola), sa mogućnostima koje značajno utiču na produktivnost radionice.

Sa pristupom najnovijoj mernoj tehnologiji, serviseri mogu brzo i pouzdano da mere signale davača i izvršnih elemenata, te mogu brzo i efikasno da procene ispravnost dobijenih vrednosti napona, otpornosti i struje. Trenutno najmoderniji, ovaj dijagnostički modul priprema servisnu radionicu za budućnost.

Povezani proizvodi (2)