Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Merne stanice sistema vozila

Proizvodi (6)
FSA 050 sa mernim kabelom

FSA 050 – ručni visokonaponski multimetar

0 684 010 050

Uređaj je namenjen za izvođenje mernih procedura na vozilima sa električnim i hibridnim pogonom. Može se koristiti samostalno ili se može bežično povezati na PC/FSA radi dokumentovanja rezultata merenja.

FSA 500 zeleni sa kablovima

FSA 500 – prenosni merni uređaj

0 684 010 512

Merna stanica za napredne dijagnostičke procedure. Pored dvokanalnog osciloskopa i multimetra, uređaj je predviđen za merenje neelektričnih veličina u vozilima. Koristi se za kontaktna i bezkontaktna električna merenja.

FSA 740 Izdanje

FSA 720 – prenosni merni uređaj

0 684 010 500

Napredna dijagnostika u radionici sa mobilnim modulom sa 2-kanalnim osciloskopom i prilagođenim ispitnim procedurama za 50 različitih komponenti.

FSA 740 Izdanje

FSA 740 – Merna stanica sa KTS modulom

0 684 012 745

Merna stanica visokih performansi sa KTS 560, Windows PC i kolicima sa kablovima, amper kleštima i ispitnim sondama. Po potrebi se sistem može proširiti dodatnim priborom u odnosu na potrebe radionice.

FSA 740 Izdanje

FSA 740 – merna stanica

0 684 010 740

Pokretna merna stanica sa 19-inčnim ekranom, mernim modulom i računarom. Brza i efikasna merenja na sistemima motornih vozila.

SMT 300

SMT 300 – Ispitivanje zaptivenosti sistema

0 684 102 300

Uređjaj SMT 300 služi za pronalaženje mesta curenja fluida tj. problema u zaptivenosti sistema ili komponente. Na brz i jednostavan način se, primenom belog dima pod pritiskom pronalazi mesto curenja. Na ovaj način se uspešno ispituje zaptivenost izduvnog i usisnog bloka, sistema gorivnih para (EVAP), komponenti sistema sekundarnog vazduha i nadpunjenja cilindara, …