Skip to main

Usluge za opremu Usluga zamene i popravke

Koristite usluge ovlašćenih Bosch servisera u vašim radionicama da biste produžili životni vek vaše opreme i smanjili zastoje na minimum. Uživajte u najvišem standardu postprodajne usluge za svoju Bosch opremu uz Bosch Equipment Services – od instalacije do produženog veka trajanja.

Instalacija, puštanje u rad i obuke

Instalacija, puštanje u rad i obuke

Nakon što obučeni Bosch serviseri instaliraju novu opremu, oni sprovode proces puštanja u rad koji se vrši izvođenjem niza testova kako bi se obezbedilo da je oprema potpuno funkcionalna i da može odmah da se koristi.

Popravka i održavanje

Popravka i održavanje

Efikasno i blagovremeno održavanje opreme u radionici je važan deo Bosch terenskih usluga, čime se smanjuje vreme zastoja u radu. Posetu za potrebe servisiranja i popravke vaše opreme vrši Bosch služba za opremu - tim profesionalnih Bosch servisera.

Kako bi se sprečili kvarovi na opremi te kako bi se izbegle usluge popravke, Bosch serviseri vrše detaljne inspekcije u skladu sa standardima kompanije Bosch i zakonskim zahtevima. Oni će takođe zameniti istrošene delove kako bi se obezbedio pouzdan i neprekidan rad - vama se pruža mogućnost da duže ubirete plodove upotrebe opreme i da se posvetite svom poslu.

Ukoliko oprema zahteva neodložnu popravku, Bosch serviseri će organizovati terensku posetu i utvrditi detaljan plan popravke.

Produžena garancija i servis

Produžena garancija i servis

Ugovaranjem opcije Produžena garancija i servis sa kompanijom Bosch, vaša radionica može da koristi prednosti koje donosi puno pokriće garancije za opremu. Bosch servis vam pomaže da brzo rešite probleme čim ih pronađete, bez preuzimanja bilo kakvih rizika.

Opcija Produžena garancija i servis obuhvata čitavu ponudu Bosch dijagnostičke opreme:

  • Mrenje emisije izduvnih gasova
  • Ispitivanje sistema motora
  • ECU dijagnostika
  • Servis klima-uređaja
  • Oprema za merenje i održavanje akumulatora
  • ADAS