Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Kalibracija naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS)

Proizvodi (9)
DAS 3000 S20 | Bosch Automotive Aftermarket

DAS 3000 S20 – Univerzalni kompjuterski kontrolisan uređaj za kalibraciju i podešavanje (pozicioniranje u odnosu na osovine točkova)

0 684 300 109

Za brzu, pouzdanu i dugoročno upotrebljivu kalibraciju širokog opsega naprednih sistema za podršku vozaču (ADAS): DAS 3000 S20 je proširiv, kompjuterski kontrolisan uređaj za kalibraciju i podešavanje za auto-servise koji se bave limarskim poslovima, brzim servisima i radioničkim konceptima.

DAS 3000 S10 | Bosch Automotive Aftermarket

DAS 3000 S10 – Univerzalni kompjuterski kontrolisan uređaj za kalibraciju i podešavanje (pozicioniranje u odnosu na pravac kretanja vozila)

0 684 300 108

Za brzu, pouzdanu i dugoročno upotrebljivu kalibraciju naprednih sistema za podršku vozaču (ADAS): DAS 3000 S10 je proširiv, kompjuterski kontrolisan uređaj za kalibraciju i podešavanje za specijaliste koji se bave zamenom stakala.

test

Kalibracione mete za DAS 3000

Početni paketi ili pojedinačno dostupne mete za kalibraciju ADAS sistema

Specifični početni paketi za razna vozila za precizno podešavanje i kalibraciju sistema za pomoć vozaču kod svih najvećih proizvođača vozila

DAS1000

DAS 1000 3D – Dijagnostička oprema u skladu sa standardima VW grupe

1 692 000 011

Dijagnostička oprema u skladu sa standardima Volkswagen grupe za izvođenje preciznog održavanja i podešavanja naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) za vozila VW grupe.

DAS_VAS6430 Mercedes

SCT 1415 S2 – Merna šina za kalibraciju ADAS sistema

1 690 380 100

Univerzalna dijagnostička oprema za izvođenje preciznog održavanja i podešavanja različitih naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) u skladu sa standardima Volkswagen grupe i brojnih drugih proizvođača vozila.

SCT 415_224

SCT 415 – Nosač sa metama za kalibraciju prednje kamere

1 690 380 120

Kalibracija naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) na vozilima proizvođača vozila iz Evrope, Japana i Koreje, bez vozila VW grupe.

SCT 815 | Bosch Automotive Aftermarket

SCT 815 S6 - Kalibracija radarskih senzora za vozila Kia, Hyundai, Mazda, Toyota/Lexus i Honda

0 684 300 114

Trougaona reflektujuća meta i nosač za kalibraciju radarskih senzora nudi brzu proceduru podešavanja podržanu laserskom tehnologijom. Obuhvata laser sa zelenom linijom za poravnanje sa centralnom osom simetrije na vozilu

SCT 815 S5 | Bosch Automotive Aftermarket

SCT 815 S5 - Kalibracija radarskih senzora za vozila Kia, Hyundai, Mazda, Toyota/Lexus i Honda

0 684 300 113

Trougaona reflektujuća meta i nosač za kalibraciju radarskih senzora nudi brzu proceduru podešavanja podržanu laserskom tehnologijom.

test

Kalibracione prostirke specifične za vozila

Kompleti za kalibraciju za kameru od 360° i kameru za vožnju unazad

Pomoću kalibracionih prostirki radionice mogu proširiti svoje područje usluga i na kalibraciju kamera za kružni prikaz oko vozila, kao i za zadnje kamere.